Het hooihuiskesproject

Het hooihuiskesproject is ontstaan vanuit een groepje enthousiaste boeren in samenwerking met ZLTO afdeling Bergeijk. Nadat een door hen gehouden fietstocht in 2011 een groot succes bleek te zijn, ontstond de behoefte om hier een permanent vervolg aan te geven. In 2013 waren de hooihuiskes een feit en zijn ze groots en feestelijk geopend door onze burgemeester van destijds, Driek van de Vondervoort. Wegens de grote belangstelling en de vele positieve reacties, zijn de huiskes in 2018 verplaatst naar negen nieuwe locaties om zo het project levendig en interessant te houden voor zowel inwoners als toeristen in Bergeijk.

Met de hooihuiskes willen wij u een inkijk geven in de hedendaagse land- en tuinbouw. De agrarische sector is een innovatieve sector, waarin thema’s als milieu, dierwelzijn, duurzaamheid en voedselveiligheid een belangrijke rol spelen. Graag laten we u met gepaste trots zien hoe onze boeren te werk gaan en er elke dag weer voor zorgen dat er voldoende voedsel is voor iedereen.

Bij een negental agrarische bedrijven, verdeeld over drie fietsroutes, staat een hooihuiske. De naam hooihuiske is afgeleid van de vroeger veel gebruikte hooimijt. Van oudsher was dit een opslagplaats voor het hooi, een kenmerkend beeld op het platteland destijds.

In de huiskes kunt u een educatieve film bekijken over het bedrijf waar u op dat moment bent. Neem gerust uw tijd en geniet van de films, het uitzicht en de rust op het Bergeijkse platteland. Bij elk huiske staat een picknickbank waarop u uw meegebrachte etenswaren kunt nuttigen.

Onderweg komt u langs een aantal andere culturele en landschappelijke bezienswaardigheden, waarover ook uitleg is opgenomen in dit boekje. Tevens kunt u verschillende horecagelegenheden aandoen.

Wij wensen u een prettige fietstocht en zien graag uw reactie tegemoet in het gastenboek in het huisje of via email info@hooihuiskes.nl

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Hooihuiskes

Frank Habraken

Toon Luijten

Ad van de Pas

Jack Kuylaars

Karin Cuypers

Henri van den Boomen

 

De Boerderijen

Familie Moonen te Riethoven

14.1972Wij zijn Kees,  Anita, Marco, Sanne en Sander Moonen. Wij hebben een loonbedrijf in het dorp Riethoven. Ons bedrijf is een familiebedrijf waar inmiddels de derde generatie mede werkzaam is. Wat doen wij zoal, onze hoofdtak is het werk op het land met de tractoren en machines. Zo zorgen wij ervoor dat in het voorjaar de mest bij de veehouders en akkerbouwers uitgereden wordt en het land wordt bewerkt. Als alle akkerbouwgewassen zijn gezet of gezaaid en het gras is gegroeid begint het maaien en oogsten van de eerste snede gras. Dit alles doen wij in combinatie met  oproepkrachten. Onze instelling is om zo dicht mogelijk bij onze klanten te blijven staan zodat we hun wensen zo goed mogelijk kunnen vervullen. Maar ook zeker dichtbij de burgers, daarom vinden wij het hooihuiskes project ook een mooi project. Dit biedt ons de kans ons bedrijf met verschillende werkzaamheden te kunnen laten zien en hier een korte uitleg over te geven.

Vriendelijke groet,

Familie Moonen.

 

Familie van den Boomen te Westerhoven
Het melkveebedrijf van de familie van den Boomen is gevestigd aan de Loveren 9 te Westerhoven. Het bedrijf is gesticht op de vruchtbare grond in het beekdal van de Keersop. In 1991 heeft familie van den Boomen het bedrijf overgenomen van de familie Valenberg, die geëmigreerd is naar Frankrijk. In eerste instantie werd er voornamelijk jongvee en vleesvee gehouden.

14.1972In 2003 zijn de melkkoeien erbij gekomen. Destijds bestond het bedrijf uit circa 70 melkkoeien en 60 stuks jongvee. In de jaren daarna is het bedrijf langzaam gegroeid. In 2013 is een nieuwe melkveestal gebouwd waarmee het bedrijf ruimte biedt voor 200 melkkoeien en 140 stuks jongvee. In deze stal zijn technieken toegepast waardoor het energieverbruik wordt teruggedrongen en de emissie wordt verlaagd. Begin 2018 zijn zonnepalen op het dak geplaatst waardoor het bedrijf energieneutraal is.

We merken dat veel voorbijgangers geïnteresseerd zijn in wat er op ons bedrijf gebeurd. Middels het Hooihuiske willen wij graag alle geïnteresseerden een inkijk in ons bedrijf geven.

Vriendelijke groet,

Familie van den Boomen

 

Familie van Dommelen te Riethoven

14.1972Hallo, wij zijn Hans en Berdien van Dommelen. Wij wonen samen met onze vijf kinderen Guus, Famke, Dries, Daantje en Klaas in Riethoven waar wij sinds 2006 een varkensfokbedrijf runnen. Wij doen dit samen met Hans zijn broer en vrouw, die een locatie met vleesvarkens runnen in Hoogeloon.

Het huidige bedrijf is opgericht door Opa van Dommelen en overgenomen door zijn zoon Herman van Dommelen (vader van Hans). Het bedrijf is begonnen met kippen, koeien en varkens. Omdat er weinig grond rondom de boerderij lag was het makkelijker om met de varkens te groeien, om er een volwaardig bedrijf van te maken waar vader Herman genoeg werk had.

In 2011 is de realisatie van het bedrijf geweest, van waaruit de huidige omvang is ontstaan. Het hele bedrijf is ongeveer vernieuwd. Het belangrijkste is dat bijna alle elektrische installaties, klimaatregelkasten en ventilatoren zijn vernieuwd. Ook zijn er op alle stallen luchtwassers gemaakt.

We zijn constant aan het zoeken naar verbeteringen op het bedrijf. Een paar jaar terug hebben we een warmte-terugwin installatie neergezet waardoor we praktisch geen gas meer nodig hebben. Vorig jaar hebben we een koelinstallatie op de luchtinlaat gemaakt waardoor we in de heetste dagen van het jaar de binnenkomende lucht verkoelen ten gunste van de varkens. Nu gaan we proberen om de daken vol zonnepanelen te leggen, en als dit zou lukken zijn we ongeveer energieneutraal.

We hopen iedere bezoeker een mooi inzicht in het bedrijf te geven via het hooihuisje aangezien het moeilijk is in de varkenshouderij om de deuren open te stellen voor iedereen, omdat we ons moeten houden aan een strikt hygiëneprotocol.

Groeten van de familie  van Dommelen

 

Familie van de Pas te Bergeijk

14.1972Het varkensbedrijf van Ad, Marjan en Loes van de Pas is gevestigd aan de Bredasedijk 24 in Bergeijk. In 1992 zijn Ad en Marjan met hun jonge gezin op deze locatie gestart, en sinds 2015 is ook dochter Loes in het bedrijf gekomen. Op het bedrijf worden zowel zeugen met biggen als vleesvarkens gehouden onder het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming. Het hele bedrijf en het woonhuis worden verwarmd door middel van warmteterugwinning uit de luchtwasser, waardoor het niet meer nodig is om gas te gebruiken. “Het Hooihuiskesproject is voor ons een mooie kans om te laten zien hoe wij met onze dieren omgaan en wat er allemaal komt kijken bij het houden van varkens.”

Vriendelijke groet,

Familie van de Pas

 

Familie Dirx te Bergeijk

Het bedrijf van de familie Dirx is gevestigd aan de Burgemeester Aartslaan 16 te Bergeijk. In 1982 zijn we begonnen met kuikens, Ben werkte zelf bij kuikenbroederij van Hulst in Veldhoven. Toen is het idee ontstaan om zelf een vleeskuikenbedrijf te beginnen.

Ben heeft van thuis uit een agrarische achtergrond. Zijn ouders hadden een melkveebedrijf, maar moesten dit vanwege gezondheidsredenen van vader verkopen.

We zijn begonnen met 20.000 vleeskuikens en hierna geleidelijk doorgegroeid naar 65.000 vleeskuikens. In 1991 zijn we op een 2elocatie gestart met vleeskuikens en vleesvarkens. Dit bedrijf was sterk verouderd.14.1972Na diverse verbouwingen en nieuwbouw zijn we uiteindelijk gegroeid naar 190.000 vleeskuikens op twee locaties. In 2006 hebben we de 2e locatie verkocht omdat we geen opvolger hadden.

In 2013 zijn we overgeschakeld naar een nieuwe manier van werken. Onze stallen zijn toen omgebouwd voor de Beter Leven Kip met 1 ster van de Dierenbescherming. Dit betekent dat onze kuikens meer ruimte  hebben, langzamer groeien en een overdekte uitloop hebben. In totaal houden we nu nog 38.000 vleeskuikens.

Vanwege de strenge hygiëne eisen is het niet mogelijk om onze stallen te bezoeken, maar U bent van harte welkom om een kijkje te nemen in ons Hooihuiske.

Vriendelijke groet,

Familie Dirx

 

Familie van Montfort te Bergeijk

Hallo,

Van harte welkom bij Van Montfort vruchtboom- en onderstammen kwekerij. Via deze weg willen wij jullie graag een kijkje laten nemen binnen ons bedrijf.

Wij willen het bedrijf eerst even kort aan U voorstellen. Vruchtboomkwekerij van Montfort is opgericht door Dhr. Gust van Montfort in 1940 als een gemengd agrarisch bedrijf. In 1970 heeft zijn zoon Frits het bedrijf overgenomen. Onder Frits is de boomkwekerij steeds groter en belangrijker geworden binnen het bedrijf en uiteindelijk heeft het bedrijf zich volledig toegelegd op het kweken van vruchtbomen en onderstammen.

14.1972Sinds 2003 heeft alweer de 3e generatie het roer overgenomen. In de persoon van Guus van Montfort heeft het bedrijf een ambitieuze jonge ondernemer waarbij duurzaamheid en innovatie hoog in het vaandel staan. Wij streven naar een zo laag mogelijke belasting van het milieu. Onder andere door middel van druppel bevloeiing, precisiebemesting en mechanische onkruidbestrijding proberen wij zo milieuverantwoord mogelijk te werk te gaan. Onlangs hebben wij een groot gedeelte van ons bedrijf voorzien van zonnepanelen. Deze zonnepanelen kunnen ons voor een groot gedeelte van het jaar volledig voorzien in ons energieverbruik.

Momenteel zijn we met een team van 10 vaste medewerkers en gedurende bepaalde seizoenen uitgebreid met oproepkrachten, verantwoordelijk voor een productie van ongeveer 2.000.000 onderstammen en 200.000 vruchtbomen op jaar basis. Het grootste deel van deze productie is bestemd voor de export binnen en buiten Europa.

Wij hopen U via deze weg een beeld te kunnen geven van wat er zo allemaal gebeurd op ons bedrijf.

Wij wensen U veel kijkplezier!

Met vriendelijke groeten,

Guus van Montfort.

 

Familie Cuypers, de Pielis

14.1972Wij zijn Frank, Karin, Veerle en Cas.

Wij schuilen achter mini camping Het-Ven en onze  Blonde d’Aquitaine vlees boerderij. Ons bedrijf  ligt aan de Postelseheideweg in de Pielis en tegen de Belgische grens Postel , Lommel.

Frank is hier geboren en is zoals wij nu weten de 5e generatie. De boerderij bestaat al vele jaren langer dan het ontginningsgebied de Pielis ca. 55jaar.

Tot 2000 is hier altijd gemolken en daarna zijn we overgeschakeld naar vleesvee. Karin is in 2008 gestart met de minicamping met daarbij ook verkoop van rundvlees. In de winter hebben wij pakketten  van 20 kilo met daar in van alles wat er aan de koe zit. In de zomer verkopen wij Rib eye, Bief, Entrecote en onze Venburgers voor op de barbecue. Onze rundsvlees worstenbroodjes zijn heel het jaar verkrijgbaar.

Met vriendelijke groet,

Karin en Frank Cuypers

 

Familie Slenders de Weebosch

Melkende koeien kijken in carrouselstal

Langs de weg van Weebosch naar Luyksgestel runnen Ad en Anita Slenders hun melkveebedrijf. De koeien worden sinds 2017 gemolken in een draaimelkstal. 28 koeien draaien per melkronde rond in een carrousel.

14.1972Onbekende nieuwsgierige fietsers komen soms een kijkje nemen, merkt Ad op. Ze zien achter de glazen wand de koeien lopen. Ik vind het wel leuk dat mensen op deze manier een kijkje in de keuken krijgen van ons werk. Voor ons is het prettig werken, omdat er zoveel licht de melkstal binnenkomt.” Ad vindt het belangrijk dat jongeren kennismaken met zijn agrarisch bedrijf. Sinds vier jaar komt een groep jongeren uit de buurt van Leiden een kijkje nemen in de stal. “In Weebosch hebben ze een zomerkamp. Steevast krijgen ze melk rechtstreeks uit de melktank te drinken. Ik wil op die manier de afstand tussen de boer en de stadse burger kleiner maken. Het verbaast me telkens weer hoe weinig kennis ze hebben van het melkveebedrijf.”

Het blijft niet bij het houden van koeien. De maatschap heeft ook suikerbieten, grasland en maïs. Sinds mensenheugenis melkt de familie Slenders in Weebosch koeien. In de jaren zeventig begon de vader van Ad als melkveehouder. Inmiddels heeft het bedrijf zo’n 170 melkkoeien. In ons land ligt het gemiddelde op ongeveer 85 stuks melkvee. Op jaarbasis is het gemiddelde dat een koe produceert ongeveer 10.500 liter. Om die hoge productie te halen is dierwelzijn erg belangrijk. De dieren liggen in boxen voorzien van een zacht ligbed. De matrassen hebben een latexvoering van vier centimeter dikte, legt de melkveehouder uit.

 

Familie Wouters te Bergeijk

14.1972Al op jonge leeftijd wist Koen dat hij boer wilde worden. Geen gemakkelijke opgave. Zijn ouders waren geen boer en dus was het ouderlijk huis in Hoogeloon allesbehalve een boerderij. Met een diploma van de Agrarische Hogeschool op zak heeft Koen samen met z’n vrouw Charlotte (die als verpleegkundige werkte in een ziekenhuis) in 1998 toch de stap gezet om op de Treurenberg 11 in Bergeijk zelfstandig als varkensboer te starten.

Begonnen met 140 zeugen en enkele vleesvarkens in verouderde stallen, wisten ze als beginnend ondernemer  dat ze hun bedrijf moesten moderniseren om te kunnen (over)leven.

In 2013 is het eindelijk zover. Sindsdien houden ze 830 zeugen in een uniek stalconcept. Uniek vanuit een zelfontworpen kraamstal  met zeugen die vrijlopen. Als eerste in Nederland!! Met deze duidelijke stap naar duurzaamheid is rekening gehouden met diergezondheid, dierwelzijn, voedselveiligheid en milieu.

Koen: “Ik wilde een perfecte stal om biggen geboren te laten worden door:

  • het creëren van het ideale hok met een beweegbare vloer. De kans op doodliggen van de biggen door de eigen zeug wordt hierdoor geminimaliseerd.
  • het realiseren van een microklimaat voor de eerste uren van het leven van een big.

Bovendien had ik bedacht dat we dan nog een ander type hok moesten maken. Hierin kan de zeug vrij los lopen zodat de zeug meer natuurlijk en sociaal gedrag naar haar biggen kan vertonen. “

In 2016 hebben Koen en Charlotte hiervoor een prijs gewonnen: Innovatieprijs Hogere Varkensgezondheid.

Want in de loop der jaren is ook Charlotte enthousiast, actief en betrokken bij het varkenshouden en houdt zij zich dagelijks bezig in de kraamstal. “Zo’n prijs met vooral de inspanning en energie vóóraf, geeft veel voldoening. Wij zien de toekomst met veel vertrouwen tegemoet” aldus Charlotte. Samen met zoon Daan die de passie voor de varkens ook in zijn genen lijkt te hebben en hun 2 dochters Maud en Pien, zijn ze trots op hun familiebedrijf en willen ze dat graag aan iedereen laten zien via Het Hooihuiske.